Türkçe Bilgi

>> Niçin bu teklif?

Niederrhein / Aşağı Ren Bölgesinde (Duisburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel şehirlerinde) uluslararası şirketlerin oranı oldukça yüksek olup her on kuruluştan biri –yaklaşık toplam 5.000 şirket – uluslararası zeminden gelmektedir. Bu şirketler yörede önemli ve derin konumda olup çok sayıda iş yeri ve istikrar sağlamaktadır. Niederrhein / Aşağı Ren Bölgesinde bu kuruluşlar ekseriyetle Türk, Hollandalı, Polonyalı, İtalyan veya Rus kökenli şirket idarecileri tarafından kurulmuştur. Bu çok uluslu zenginliğin daha iyi kullanılmasını gerektirir!

Sorunları aşmak

Çoğu kez bu şirketler belli sorunları aşmada kendi ekonomik güçlerini tam anlamda geliştirmede zorluklar yaşamaktadır, bunlar mesela

  • Dil sorunlarının aşılması
  • Resmi makamların taleplerini ve yapısını yeterince bilmeme
  • Finansman imkânları ve şirket destek programları hakkında yetersiz bilgi
  • Brançlar hakkında az veya yetersiz tecrübe
  • Ticaret, tüccarlık, personel ve işletmecilik veya yasal konular hakkında yetersiz fikir sahibi olma gibi.  

Vasıflı işgücü eksikliği? Nüfus ile ilgili eğilimler?

Personel ile sorumlu görevliler bu konuları göz ardı edemez. Ekseriyetle sistematik şekilde personel bulma ve yetiştirme ve kendi işgücünü eğitme alanlarında stratejik planlama yapmada kapasite ve beceri eksikliği görülmektedir.

Foreman and his two colleagues

>> Bizim Hedeflerimiz – Sizin Kazancınız

Sizi ve diğer şirketleri hedeflerinize uygun olarak gittikçe acil şekilde vasıflı işgücü bulma sıkıntısı fazlalaşması tehlikesi hakkında zamanında uyarıp sizin çalışanlarınızın yetenek ve kabiliyetlerini daha iyi kullanmak ve onları geliştirmede yardımcı olmak isteriz. Bu konular hakkında standart çözümler bulunmadığı gibi daha ziyade her şirkete özel bireysel şekilde ihtiyaçlarına uygun olarak yapılmasını gerektirir ve şirket amaçlarına uygun şekilde destek tedbirleri arz edilmelidir.

>> İlginizi çekti mi?

Bu konular sizin ilginizi çektiyse çok güzel!  Bizimle kontağa geçerseniz çok seviniriz!  Bu konularda yukarıda verilen hedef grubu için danışma hizmeti geliştirmek veya bir danışma talebinde bulunmak isterseniz bize müracaat edin. Muhakkak tecrübeleriniz ile SESAM Projesi çerçevesinde katkıda bulunabilirsiniz ve bu konular hakkında hedeflerinize uygun şekilde adımlar atılmasında bize yardımcı olabilirsiniz.

>> Size ne sunabiliriz?

Sizinle birlikte şirketinize yardımcı olacak personeli geliştirmek ve yetiştirmek amacı ile stratejik ve uzun vadeli araç gereç ve aletleri kullanmanıza yardımcı olup, kısa süreli çözüm aramanıza gerek kalmayacak şekilde destek vermenizde elimizden gelen yardımı sunabiliriz. Bunun için

  • Vasıflı işgücü ihtiyacınızın tespiti
  • Personel kullanım planı
  • Personel geliştirme ve yetiştirme
  • Bilgi transferi gibi konularda

Leute machen Weiterbildung im Kurs

Danışmanlar

Danışmanların ihtiyaçlara göre eğitilmesi yanında sizin için gerekli “alet kurusu” kullanımı için gerekli adımların atılması dışında şirket içinde personelden sorumlu kişilere veya şirket yöneticilerine destek verilir ki personelinizi gelecek açılımlara uygun olarak yetiştirmeniz ve büyüme amacınıza uygun şekilde yapılsın.

INQA hakkında

“INITIATIVE NEUE QUALITÄT DER ARBEIT” / ”Vasıflı İş Gücünde Yeni Girişim” ortak olarak Federal ve Eyalet Hükümetleri, Ekonomi Kurum ve Kuruluşları, Sendikalar, Şirketler, Sosyal Sigorta Kurumları ve Vakıflar tarafından desteklenen bir girişimdir. Hedef olarak vasıflı işgücünü çoğaltarak Almanya ekonomi alanında yenilenme ve rekabet gücünü arttırmayı hedefler. 2002 yılında başlatılan bu girişim pratikte ilham verici örnekleri ile danışma ve bilgilendirme arzları sunmaktadır. Ortak paylaşım imkânları ve destek programları ile yeni personel ve işgücü politikası ile ilgili katkıda bulunan projelere destek vermektedir.

Daha fazla bilgi almak için internet sitesi   www.inqa.de.

 

 

 

Proje partnerleri

Bu proje Duisburg Şehri, “Stabsstelle für Wahlen, Europaangelegenheiten und Informationslogistik”/ Seçimler, Avrupa Hizmetleri ve Bilgi Lojistiği Dairesi tarafından düzenlenmiştir. İşbirliği partnerleri;  “NUREC Institute Duisburg e.V.” ile “Rhein-Ruhr-Institut für angewandte Systeminnovation e.V.” Bunların yanında birçok stratejik partnerlerde yer almaktadır, göçmenler tarafından yürütülen şirketler yanında göçmenler tarafından yönetilen kuruluşlar aracılığı ile hedef edilen grup ile direk bağlantı da bulunmaktadır. İşbirliği “Regionalagentur NiederRhein” ile de bulunmaktadır.